Platforma mladých NKOS je dobrovoľné a neformálne združenie mladých ľudí, študentov a zamestnancov, ktorí majú záujem o prezentáciu názorov na svet práce. Ich cieľom je posilnenie hlasu mladých ľudí pri riešení problémov práce mladých ľudí, zachovania dôstojnosti a bezpečnosti práce. Platforma ponúka mladým ľudom priestor na výmenu skúseností, najlepších postupov, znalostí a nápadov na realizáciu úspešného profesionálneho života. Platforma mladých NKOS je členom Platformy mladých pri EZA.

Lucia Števárová a Katarína Eliášová - zastupujú Platformu mladých NKOS v EZA.

 

Ing. Milan Tóth - koordinátor pre odborový zväz KOVO Metal NKOS

Platforma mladých

Millennials at Work

11.10.2018 19:59
Dňa 24.-25. septembra 2018 sa v bulharskej Sofii v malebnom Park hoteli Moskva uskutočnila mládežnícka konferencia pod záštitou mládežníckej platformy EZA. Ústrednou témou konferencie bolo ako nájsť spôsob na získanie mladých do radov odborových organizácií. Mladí z celej Európy hľadali počas...

Ekonomické fórum mladých lídrov 2018

17.09.2018 10:26
Už po trinásty krát sa mladí lídri z celej Európy stretli v Poľsku, aby diskutovali o budúcnosti Európy a budúcnosti mladej generácie. Účelom Ekonomického fóra mladých lídrov je vytvorenie medzinárodného think-tanku pozostávajúceho z predstaviteľov európskych lídrov, ktorí pôsobia na miestnej...

Posilnenie sociálneho dialógu - formovanie európskej integrácie

06.07.2017 12:09
V dňoch 29.-30.6.2017 sa konal v rámci špeciálneho projektu odboroých organizácií v krajinách západného Balkánu, v Budapešti seminár MOSZ a EZA. Seminára sa zúčastnili odborári z Maďarska, Rumunska, Srbska, Macedónska a Slovenska. Prítomní delegáti diskutovali o problémoch týkajúcich sa pracovných...

Nezamestnanosť mladých - výzvy a riešenia

28.09.2016 14:44
V dňoch 22.-24.9.2016 sa uskutočnil seminár v Iasi (Rumunsko), na ktorom sa rokovalo o probléme nezamestnanosti mladých. Organizátorom bol inštitút IFES, člen EZA. Seminára sa zúčastnili experti z univerzít a odborových organizácií z Rumunska, Talianska, Litvy, Čiech a Moldavska. NKOS zastupovali...

Ekonomické fórum mladých lídrov 2016

19.09.2016 17:37
Po 11. krát sa v poľskom meste Nowy Sacz stretli predstavitelia mládežníckych organizácií na Európskom stretnutí mladých lídrov. Fórum poctila návštevou aj poľská premierka Beata Szydłová. NKOS reprezentovali členovia platformy mladých Viliam Černý, Gabriel Hajas a Timotej Soke. Po tomto...

Platform of Young Workers EZA

12.10.2015 15:15
V dňoch 1.-4. októbra 2015 sa naša organizácia zúčastnila dôležitého seminára, ktorý sa konal v Rumunsku, v hlavnom meste Transylvánie, Cluj. Práve Cluj bol dejiskom stretnutia Platformy Mladých (Platform of Young Workers), čo určite nebola náhoda, keďže európskym mestom mládeže pre rok 2015, je...

Situácia mladých ľudí na trhu práce

24.09.2015 07:48
V poľskom meste Krakov sa v dňoch 5-7 septembra konala konferencia,ktorej hlavnou témou bolo Youth Garantee (garancie mladých). Konala sa vo forme diskusiií, kde zástupcovia z každej zo zúčastnených krajín ( Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Dánsko, Malta, Bulharsko, Slovinsko, Litva, Nemecko,...

Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO

09.09.2015 18:11
Dňa 9. septembra 2014 sa v Trnave uskutočnil pracovný workshop realizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Hlavnou témou bol národný projekt „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez...

Záruky pre mladých

21.04.2015 23:50
V dňoch 17.4.2015 - 19.4.2015 sa uskutočnilo diskusné stretnutie v poľskom meste Gdansk, na ktorom sa zúčastnili  mladí zástupcovia odborových organizácií z Poľska, Portugalska, Bulharska, Malty, Slovenska, Dánska a Rakúska. Hlavnou témou konferencie bol projekt "Garancia mladých...

ERASMUS+ Mladí ľudia na trhu práce

05.02.2015 14:40
Dňa 5.2.2015 v Bratislave sa uskutočnilo prvé stretnutie národných koordinátorov projektu Mladí ľudia na trhu práce, ktorý sa realizuje v rámci programu ERASMUS+. Projekt realizuje spoločne 5 organizácií zo 4 krajín (Slovensko, Poľsko, Malta a Taliansko). Do projektu sa zapojila Platforma mladých...

Diskusná téma: Platforma mladých

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok