Zväz pracovníkov kultúry združuje zamestnancov a aktívne činných pracovníkov v oblasti kultúry – umenia, literatúry, médií, kultúrnych inštitúcií a cirkví. Je zameraný na prácu v oblasti špecifických duchovných, materiálnych, intelektuálnych a emocionálnych národných i regionálnych čŕt, ktoré charakterizujú Slovensko. Vychádza z hanusovského vnímania kultúry i kultúrnosti a jeho úlohou je zachovávať správny spôsob života, životný štýl, spoločenskú účelnosť, hodnotový systém, kreovanie identity, tradície, zvyky, vieru a zabezpečovať osobnú emancipáciu jednotlivca v našej spoločnosti. Zodpovedný za zväz: Radislav Kendera, Katolícka univerzita v Ružomberku. kontakt: centrum@nkos.sk

Zväz pracovníkov kultúry

Randezvous pod schodami (35)

12.06.2019 13:19
Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS), Spolok slovenských spisovateľov - KO Žilina, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, Mestská knižnica v Ružomberku, Vás pozývajú na Rendezvous pod schodami (35). Dňa 25. 6. 2019 v Univerzitnej...

Ružomberská trojruža

08.04.2019 10:57
Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia amatérskej literárnej tvorby cestou tvorivého dialógu, umožnenie vzájomnej komunikácie medzi autormi a usporiadateľmi. Chceme upriamiť pozornosť na súčasné prostredie,...

Nové Rozhľady definujú Ružomberskú literárnu skupinu

28.02.2019 09:50
Časopis Rozhľady po kultúre a umení, vychádzajúci ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov (KO Žilina), napísal svoju ďalšiu kapitolu. V najnovšom čísle Rozhľadov Radislav Kendera vytvoril a zadefinoval v príspevku...

Pozývame Vás na Koncert za život

28.02.2019 07:37