Orgány zväzu, zvolené na Kongrese 14.5.2022 v Ružomberku

PREDSEDNÍCTVO

Mgr. Mária Briganová –  Predsedníčka ZPŠaV NKOS

Mgr. Daniel Markovič, PhD. – podpredseda (Katolícka univerzita v Ružomberku)

Mgr. Ľubomíra Šrámková (ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená),

Mgr. Ing. Ivan Černý (odborový inšpektor BOZP NKOS),

Mgr. Ing. Zuzana Mikulíková (Spojená škola sv. Jána Pavla II. Poprad),

Zuzana Švecová (CZŠ Žofie Bosniakovej Šurany),

Katarína Smeets Škvarková (Cirkevná spojená škola Dolný Kubín).

 

REVÍZNA KOMISIA

Mgr. Gabriela Dušová (Základná škola sv. Don Bosca v Topoľčanoch),

PaedDr. Andrea Kadlubiaková ( (ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená),

PaedDr. Martina Dlholucká (ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená).