Orgány zväzu, zvolené na Kongrese 15.12.2018 v Ružomberku

PREDSEDNÍCTVO

Mgr. Mária Briganová –  Predsedníčka ZPŠaV NKOS

 

Mgr. Ing.  Agáta Kubínová 

PhDr. Kristína Huttová

Ing. Mgr. Ivan Černý –  odborový inšpektor pre BOZP

Doc. RNDr.Štefan Húšťava, CSc.

PhDr. Vladimíra Durdíková Taranová 

Mgr. Daniel Markovič, PhD.

Mgr. Ľubomíra Šrámková – hospodárka

Mgr. Anna Papánová

Ing. Milan Martinák – čestný člen predsedníctva

 

REVÍZNA KOMISIA

PaedDr. Martina Dlholucká

PaedDr. Andrea Kadlubiaková

Mgr. Gabriela Dušová