Vzdelávanie

20 rokov sociálneho dialógu

23.09.2017 11:48
V dňoch 22.-.23.9.2017 v rumunskom Kluži sa uskutočnil medzinárodný seminár Sociálny dialóg v strednej a východnej Európe. 20 rokov po... Seminára sa zúčastnila Ľubica Černá, ktorá informovala účastníkov o legislatívnom rámci a o aktéroch sociálneho dialógu na národnej úrovni, definovala silné a...

Na Velehrade o digitalizácií práce

18.09.2017 15:26
V dňoch 8.-10. 9.2017 sa uskutočnil seminár hnutia Krestaň a práca (ČR) na tému digitalizácie práce a Priemyslu 4.0. Seminára sa zúčastnilo 8 účastníkov OZ NKOS KOVO METAL a 6 účastníkov ZPŠaV NKOS. Na seminári vystúpila Ľubica Černá a účastníkov oboznámila s aktuálnymi problémami v slovenskom...

Nové cesty- zavádzanie nových metód vo vzdelávaní

03.07.2017 07:09
V dňoch 28.-30.6.2017 sa v  Herzogenrath (D) v priestoroch Nell-Breuning House uskutočnil metodický seminár, ktorý usporiadala EZA. V sieti EZA je hlavným zameraním vzdelávacích aktivít Európsky sociálny dialóg. Vzdelávanie plní štyri úlohy: prenos poznatkov, výmena skúseností,...

Spoločný digitálny trh práce a zmena práce. Aký to bude mať dopad na zamestnancov, zamestnávateľov a odborové organizácie?

16.02.2017 19:15
Seminár sa konal na Malte v dňoch 8.-10.2.2017 pod záštitou Krifa, WOW a EZA. Zahájil ho pán Søren Fibiger Olesen, President Kristelig Fagbevægelse – Krifa (Denmark) a zástupca Malty pán Josef Vella. Z jednotlivých referátov vyplývajú nasledujúce návrhy a otázky: Treba reštartovať EU nie na...

Sociálny dialóg dnes a zajtra

03.02.2017 09:37
V dňoch 2.-3.2.2017 vo Varšave sa uskutočnil medzinárodný seminár, ktorý organizovala v spolupráci s EZA Solidarnošč. Témou seminára bolo zhodnotenie vývoja a posilnenia štruktúr sociálneho dialógu na národnej a Európskej úrovni. Prvý deň diskusia poukázala najmä na stav sociálneho dialógu v...

Vzdelávací seminár o novej migračnej politike Európskej únie

02.02.2017 17:53
Počas dní 25. až 27. januára 2017 sa v talianskom Ríme konal vzdelávací seminár Nová migračná politika EÚ. Podujatie organizovali Federazzione ACLI Internazionali, National Network Of Services For Training And Employment Promotion, EZA a Európska únia. Slovensko na podujatí zastupoval...

V Španielsku rokovali o nezamestnanosti mladých

26.11.2016 14:57
Španielske organizácie patriace do partnerstva EZA organizovali v novembri medzinárodné semináre venované témam súvisiacim s nezamestnanosťou. Na oboch podujatiach vystúpil s odbornými a vedeckými referátmi za Slovenskú republiku Daniel Markovič z Ústavu sociálnych vied...

Úloha zamestnaneckých organizácií pri presadzovaní trvalo udržateľného rozvoja

19.10.2016 14:30
Správa zo seminára  konaného na Velehrade  9. – 11. Septembra  2016, ktorý sa konal pod záštitou KAP (Kresťan  a  práca)  Seminár zahájil pán Bedřich Vymětalík  čestný predseda KAP-u.  Celý seminár sa niesol v duchu Encykliky Sv. otca Laudato sí....

Pracovné prostredie z pohľadu sociálnych partnerov - podpora dôstojných pracovných miest

20.05.2016 09:47
V dňoch 13.- 14.5.2016 sa uskutočnil seminár vo Vilniuse (Litva) na tému Pracovné prostredie z pohľadu sociálnych partnerov - podpora dôstojných pracovných miest. Seminára sa zúčastnila Ľubica Černá. jednotlivé krajiny prezentovali spôsob odborovej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou pri...

Účasť aktérov sociálneho dialógu v procese zlepšovania vzdelávacieho systému: hľadisko zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov.

20.05.2016 09:34
V dňoch 9.-11.5.2016 v poľskom meste Poznaň sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov platformy vzdelávania EZA na tému Účasť aktérov sociálneho dialógu v procese zlepšovania  vzdelávacieho systému: hľadisko zástupcov zamestnávateľov a zástupcov  zamestnancov. Za NKOS sa stretnutia...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>