Vzdelávanie

Priority európskeho sociálneho dialógu. Kodaň 30.11.-1.12.2017

13.12.2017 13:59
Na konferencií EZA sa zúčastnilo viac ako sto účastníkov členských organizácií. Bol prezentovaný nový vzdelávací program pre obdobie 2018-2019 a plánovaná činnosť platforiem pôsobiacich vrámci EZA. Po konferencií sa uskutočnil kongres EZA a EZA PLUS. Konferencie sa zúčastnila za NKOS  Ľubica...

Európa každého z nás a pre každého - Európsky pilier sociálnych práv

26.10.2017 17:55
V dňoch 20. a 21. 10.201 sa uskutočnil seminár EZA - UNAIE v mestečku Riva del Garda v severnej časti Talianska. Za NKOS sa seminára zúčastnili Katarína Eliášová, Lucia Števarová a Ľuboš Martinák. Seminár sa konal pod názvom „Európa každého z nás a pre každého - Európsky...

Ako posilniť sociálnych partnerov vo vzťahu k novým skutočnostiam sociálneho dialógu?

06.10.2017 12:35
V dňoch 2.-4.10.2017 sa v Barcelone, v centre Katalánska, práve v čase generálneho štrajku, uskutočnil seminár o možnostiach posilnenia sociálnych partnerov v procese sociálneho dialógu. Seminár zorganizovalo WOW  v spolupráci s EZA. Účastníci si vypočuli prenášky najmä týkajúce sa zlepšenia...

Reforma vzdelávacieho systému - predpoklad lepších pracovných miest a ochrany práv zamestnancov

06.10.2017 12:23
V dňoch 28.-.30.9.2017 sa v Záhrebe (Chorvátsko) uskutočnil seminár pod názvom Reforma vzdelávacieho systému - predpoklad lepších pracovných miest a ochrany práv zamestnancov.  Chorvátske kultúrne družstvo NAPREDAK v spolupráci s Hnutím kresťanských pracujúcich MOVIMENTO CHRISTIANO...

20 rokov sociálneho dialógu

23.09.2017 11:48
V dňoch 22.-.23.9.2017 v rumunskom Kluži sa uskutočnil medzinárodný seminár Sociálny dialóg v strednej a východnej Európe. 20 rokov po... Seminára sa zúčastnila Ľubica Černá, ktorá informovala účastníkov o legislatívnom rámci a o aktéroch sociálneho dialógu na národnej úrovni, definovala silné a...

Na Velehrade o digitalizácií práce

18.09.2017 15:26
V dňoch 8.-10. 9.2017 sa uskutočnil seminár hnutia Krestaň a práca (ČR) na tému digitalizácie práce a Priemyslu 4.0. Seminára sa zúčastnilo 8 účastníkov OZ NKOS KOVO METAL a 6 účastníkov ZPŠaV NKOS. Na seminári vystúpila Ľubica Černá a účastníkov oboznámila s aktuálnymi problémami v slovenskom...

Nové cesty- zavádzanie nových metód vo vzdelávaní

03.07.2017 07:09
V dňoch 28.-30.6.2017 sa v  Herzogenrath (D) v priestoroch Nell-Breuning House uskutočnil metodický seminár, ktorý usporiadala EZA. V sieti EZA je hlavným zameraním vzdelávacích aktivít Európsky sociálny dialóg. Vzdelávanie plní štyri úlohy: prenos poznatkov, výmena skúseností,...

Spoločný digitálny trh práce a zmena práce. Aký to bude mať dopad na zamestnancov, zamestnávateľov a odborové organizácie?

16.02.2017 19:15
Seminár sa konal na Malte v dňoch 8.-10.2.2017 pod záštitou Krifa, WOW a EZA. Zahájil ho pán Søren Fibiger Olesen, President Kristelig Fagbevægelse – Krifa (Denmark) a zástupca Malty pán Josef Vella. Z jednotlivých referátov vyplývajú nasledujúce návrhy a otázky: Treba reštartovať EU nie na...

Sociálny dialóg dnes a zajtra

03.02.2017 09:37
V dňoch 2.-3.2.2017 vo Varšave sa uskutočnil medzinárodný seminár, ktorý organizovala v spolupráci s EZA Solidarnošč. Témou seminára bolo zhodnotenie vývoja a posilnenia štruktúr sociálneho dialógu na národnej a Európskej úrovni. Prvý deň diskusia poukázala najmä na stav sociálneho dialógu v...

Vzdelávací seminár o novej migračnej politike Európskej únie

02.02.2017 17:53
Počas dní 25. až 27. januára 2017 sa v talianskom Ríme konal vzdelávací seminár Nová migračná politika EÚ. Podujatie organizovali Federazzione ACLI Internazionali, National Network Of Services For Training And Employment Promotion, EZA a Európska únia. Slovensko na podujatí zastupoval...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>