Vľúdne jesenné počasie sprevádzalo účastníkov seminára pod označením KAP 05-04-23-SE v moravskom Velehrade v dňoch od 22. do 24. septembra 2023. Viac ako päťdesiatka prihlásených účastníkov z viacerých štátov v Európe si mohla vypočuť zaujímavé témy týkajúce sa digitálnej transformácie, nových foriem práce ako i prvé odvážne vniknutia do tém umelej...

So smútkom, ale s vierou vo vzkriesenie oznamujeme, že nás po ťažkej chorobe opustila PaedDr. Dlholucká Martina, členka ZO NKOS pri ZŠ s MŠ R. Dilonga, Trstená a členka Revízne komisie ZPŠaV NKOS. Nech odpočíva v Pánovom pokoji. ...

https://www.youtube.com/watch?v=zz4mHfaoHEQ Final-report ENStiahnuť 9. jún 2023 Na úvod účastníkov seminára privítala pani Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD., prezidentka NKOS. Informovala o programe, počas nasledujúcich dní a zároveň vyslovila nádej, že naše stretnutie nebude posledným stretnutím.  Následne účastníkov privítal Ing. Radislav Kendera, PhD., člen predstavenstva NKOS, a predstavil Katolícku univerzitu v Ružomberku, kde...

Člen Platformy mladých NKOS Bc. Tadeáš Šimunek sa stal majstrom v headise v kategórií začiatočníkov na Univerzite Komenského v Bratislave. Headis bol vynájdený v roku 2006 študentom Univerzity športu René Wegnerom zo Saarbrückenu. Nápad vznikol na prírodnom kúpalisku v Kaiserslauterne. Susediace futbalové ihrisko bolo obsadené, tak vzal...

Tohtoročný Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa každoročne koná 28. apríla a organizuje ho Medzinárodná organizácia práce (MOP), sa zasadzuje za bezpečné a zdravé pracovné prostredie ako základnú zásadu a právo pri práci. V rámci príprav na Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,...

20.-22. apríla 2023 sa vo Viedni uskutočnilo stretnutie zástupcov európskych odborových organizácií. Témou konferencie KGZE bolo: Čím môžu odbory prispieť k budúcej životaschopnosti našej spoločnosti? Majú naše kresťanské sociálne hodnoty motivačný a inšpiratívny účinok? Na konferencií v diskusnom panely „Udržateľnosť na konkrétnych príkladoch" vystúpil...

35. výročie Sviečkovej manifestácie Katolícka univerzita v Ružomberku sa etablovala počas svojho trvania ako renomovaná inštitúcia aj v rámci organizovania významných celospoločenských akcií. Zvlášť vyhľadávané sú tie, ktoré organizuje k výročiam významných udalostí, ktoré prispeli k demokratizačnému procesu v Česko – Slovensku: Sviečková manifestácia 25.3.1988 a 17. november. Vystriedali sa tu už mnohí...

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS) zastúpené ich prezidentkou doc. Ing. Ľubicou Černou, PhD.,  Zväz kultúry NKOS zastúpený členom výboru, básnikom a rímskokatolíckym kňazom Mgr.&Mgr. Stanislavo Brtošom a Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS) zastúpený jeho podpredsedom, spisovateľom a dvojnásobným laureátom československej Ceny Egona Erwina Kischa Mgr. Dušanom Mikolajom z...