NKOS v spolupráci s nadáciou Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (PL) začalo nový projekt, ktorý má za cieľ rozvoj sociálnej integrácie zakladateľov sociálnych podnikov a tvorba manuálu, ktorý sa použije pri vzdelávaní záujmcov o sociálne podnikanie. Sociálne vylúčené osoby, účastníci kurzu v Poľsku...

NKOS spoločne s ďalšími partnermi z Poľska, z Portugalska, Cypru, Nemecka začína nový projekt, ktorý ma za cieľ posilniť kompetencie mladých ľudí v oblasti rozvoja osobného potenciálu a time manažmentu v kontexte vlastného procesu učenia. V rámci kurzu budú realizované nasledovné aktivity: online kurz pre...

N E K O N E Č N O (Zastavenie VIV.) Iba ak odídeš, môžeš sa vrátiť. Daj smrti, čo jej patrí. Radosť. Počiatok. Dym úzkosti. Všetko obracia sa do Svetla. Dni vyhnanstva prejdú a začiatok sa koncu podobá. Zázrak...

Od 1.4.2021 NKOS začína spolu s ostatnými partnermi nový projekt VS / 2021/0045 - Obnovený sociálny dialóg pre nový svet práce. Prechody pracovných miest a digitalizácia v dvoch priemyselných odvetviach v krajinách strednej a východnej Európy - Rumunsku, Maďarsku a Slovensku. Spolupracujúcimi partnermi sú: Žiadateľ:...

V súvislosti s novými proti – epidemickými opatreniami týkajúcimi sa povinnosti mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom sa na orgány inšpekcie práce obracajú zamestnanci a zamestnávatelia s otázkou, či je zamestnávateľ povinný zabezpečiť respirátory pre svojich zamestnancov na svoje náklady. V súlade s § 1 ods....

Všetkým ženám želáme veľa zdravia, úspechov v práci, spokojnosti v rodine v kruhu svojich milujúcich a najmä Božieho požehnania. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska ...

Dnes začína na Slovensku prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré bude prebiehať do konca marca. Štát takto získa cenné demografické a sociologické údaje. Výsledky sčítania budú mať reálne dopady na naše životy na najbližších 10 rokov. Okrem iného z nich vyplynie napríklad výška podielových daní pre obce a...

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS) vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby zaradili učiteľov základných a stredných škôl do 4. fázy očkovania proti ochoreniu COVID-19. Včasný návrat detí do škôl NKOS považuje za najvyššiu prioritu; aby bola výučba udržateľná, je potrebné...

Koráliky nádeje                        R. A. Ružomberský Poplach sa naozaj dial na Nebi i Zemi. Neskonalá radosť z pastvín však zrela. Mocných zo spánku to neustále budí. Uvoľnené miesto sa zrazu zapĺňa. Oheň vatier v chlade srdcia zažína. Pozýva upachtená hviezda k cieľu. Cez trpkú skúsenosť túžby poranenú. Rodí sa v biede Sveta záchrana. Chodníček nádeje stúpa od východu. V skromnosti úctu prišli mnohí...

Ľubica Černá, prezidentka NKOS podpísala 18.12.2020 Kolektívnu zmluvu vyššeho stupňa pre štátnu správu a pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Kolektívne zmluvy sú na stiahnutie nižšie. (informuje Ľubica...