Orgány NKOS

Kongres NKOS, Predstavenstvo NKOS, Prezídium NKOS, Centrálna revízna komisia, Kongres odborového zväzu, Predsedníctvo odborového zväzu, Revízna komisia odborového zväzu, Členská schôdza ZO, Výbor ZO, Revízna komisia ZO.