Projekt LEA, na ktorom sme pracovali od apríla 2022 do novembra 2023 sa ukončil. Nástroje a zdroje, ktoré sme vytvorili sú pripravené mať trvalý význam. Pozývame preto miestnych animátorov, profesionálov v odbore, pedagógov a všetkých záujemcov, aby preskúmali webovú stránku projektu na adrese  https://www.localenvironmentanimation.eu/. Pozývame vás...

V slovinskom Pirane sa uskutočnilo stretnutie partnerov projektu zo Slovinska, Talianska, Poľska a Slovenska. V rámci projektu vzniká séria materiálov pre lokálnych animátorov a poskytovateľov školení pre animátorov. V roku 2022 bola pripravená publikácia prezentujúca profesiu animátora miestnej komunity so zbierkou viac ako 20 osvedčených postupov (výsledok...

V dňoch 9.-10. júna 2023 v Ružomberku (SK) sa uskutočnila medzinárodná konferencia zamestnaneckých organizácií. Konferencia bola organizovaná v spolupráci s EZA financovaná z prostriedkov EK. Témou konferencie bola Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov zo...

Dňa 13.4.2023 v starobylom meste Matera, na juhu Talianska, sa uskutočnilo stretnutie projektových partnerov. Stretnutia sa zúčastnili dvojice zastupujúce všetkých projektových partnerov. Program stretnutia bol nasledovný: 9:05 – 9:10 Úvodné slovo koordinátorky projektu – Monika Drag z WSPA9:10 – 9:15 – Úvodné slovo zástupcu hostiteľskej inštitúcie...

NKOS ako partner projektu má za úlohu vypracovať charakteristiku kľúčových kompetencií animátora. Kapitola 2 je na stiahnutie tu: Kompetencie LEAStiahnuť Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie (projekt č. 2021-2-PL01-KA220-YOU-000050223). Táto publikácia vyjadruje len názory autora a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú...

V pomerne komornej, ale pracovnej atmosfére prebiehalo stretnutie projektových partnerov v projekte Animácia miestneho prostredia - nová šanca pre rozvoj mládeže. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 20. septembra 2022 v priestoroch rektorátu WSPA v Lubline. Privítala nás projektová manažérka Monika Drag. Oboznámila nás s parciálnymi výsledkami...