V pomerne komornej, ale pracovnej atmosfére prebiehalo stretnutie projektových partnerov v projekte Animácia miestneho prostredia - nová šanca pre rozvoj mládeže. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 20. septembra 2022 v priestoroch rektorátu WSPA v Lubline. Privítala nás projektová manažérka Monika Drag. Oboznámila nás s parciálnymi výsledkami...

Členovia konzorcia v projekte Animácia miestneho prostredia – nová šanca pre rozvoj mládeže (Local environment animation – new Chance for youth development) sa stretli online. Hlavným obsahom stretnutia bola príprava publikácie (výstup O1). Informuje Filip Černý, manažér SK projektového tímu ...

Hlavným cieľom projektu Animácia miestneho prostredia – nová šanca pre rozvoj mládeže (Local environment animation – new Chance for youth development) je zvýšenie vedomostí a zručností potrebných na výkon povolania animátora miestneho prostredia, ako aj zvýšenie záujmu mladých ľudí o toto povolanie, a to vypracovaním...