Dňa 13.4.2023 v starobylom meste Matera, na juhu Talianska, sa uskutočnilo stretnutie projektových partnerov. Stretnutia sa zúčastnili dvojice zastupujúce všetkých projektových partnerov. Program stretnutia bol nasledovný: 9:05 – 9:10 Úvodné slovo koordinátorky projektu – Monika Drag z WSPA9:10 – 9:15 – Úvodné slovo zástupcu hostiteľskej inštitúcie...

NKOS ako partner projektu má za úlohu vypracovať charakteristiku kľúčových kompetencií animátora. Kapitola 2 je na stiahnutie tu: Kompetencie LEAStiahnuť Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie (projekt č. 2021-2-PL01-KA220-YOU-000050223). Táto publikácia vyjadruje len názory autora a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú...

V pomerne komornej, ale pracovnej atmosfére prebiehalo stretnutie projektových partnerov v projekte Animácia miestneho prostredia - nová šanca pre rozvoj mládeže. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 20. septembra 2022 v priestoroch rektorátu WSPA v Lubline. Privítala nás projektová manažérka Monika Drag. Oboznámila nás s parciálnymi výsledkami...

Členovia konzorcia v projekte Animácia miestneho prostredia – nová šanca pre rozvoj mládeže (Local environment animation – new Chance for youth development) sa stretli online. Hlavným obsahom stretnutia bola príprava publikácie (výstup O1). Informuje Filip Černý, manažér SK projektového tímu Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej...

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť vedomosti a zručnosti potrebné na výkon povolania animátora miestneho prostredia, ako aj zvýšiť záujem mladých ľudí o toto povolanie prostredníctvom vypracovania série vzdelávacích a informačných materiálov určených pre mladých ľudí v rôznych krajinách EÚ. Špecifické ciele: Vybaviť mladých ľudí nástrojmi, ktoré im...