Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

ANOTÁCIA

UNIUM Ružomberok 2020

Medzinárodný multižánrový festival Katolíckej univerzity v Ružomberku

Potrebujete pomôcť? Kontaktujte nás!

Novinky

  • Dlhšie očakávané stretnutie NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) vedené prezidentkou Ľubicou Černou zakončené seminárom v sobotu 21. a v nedeľu 22. septembra t.r. začalo posledným letným piatkom 20-teho. Rozplynutie rannej hmly nad mestom, niekoľko pokukávaní sa na novú dlažbu pri hoteli Kultúra pred deviatou hodinou rannou tými, čo......

  • Pod názvom The impact of technological advances on the Labour market. Can we achieve a decent life for workers in the digital age? (Vplyv technologického pokroku na trh práce. Môžeme dosiahnuť slušný život pre pracovníkov v digitálnom veku?) organizovalo Vzdelávacie centrum LDF vzdelávací seminár v litovskom Vilniuse počas......

  • (Tento rok uplynulo 20 rokov od získania prvého majstrovského klubového titulu v najváženejšej kontinentálnej klubovej súťaži – Európskej lige -1999 ) Rendezvous pod schodami č. 37 sa nieslo v úplne inom duchu i atmosfére, ako väčšina doterajších stretnutí. Dňa 26. 9. 2019 sa v Mestskej knižnici v Ružomberku......

  • Trojjediný Bože, Ty si nás povolal, aby sme ako kresťania boli soľou zeme a svetlom sveta. Prosíme Ťa, žehnaj všetkých členov Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, ich rodiny a tiež tých, s ktorými a ktorým Nezávislé kresťanské odbory Slovenska slúžia. Daj nám otvorenosť pre Ducha Svätého, Ducha jednoty. Chceme......

Galéria