Dňa 28.5.2024 sa v priestoroch  Grand Hotel River Park Bratislava uskutočnila záverečná konferencia projektu AdultLearningROSK, ktorej organizátorom bola Republiková únia zamestnávateľov SR. Cieľom projektu je posilniť kapacity sociálnych partnerov v Rumunsku a na Slovensku, aby sa dokázali vyrovnať s meniacimi sa požiadavkami na zručnosti v...

Otázka: Dobrý deň, sme cirkevná škola, platí pre nás kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú správu aj keď nemáme odborovú organizáciu? Odpoveď: Ďakujeme Vám za otázku. Kolektívna zmluva, ktorú spomínate, je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z....

Ako posilniť informovanosť, konzultácie a účasť zamestnancov s cieľom lepšie pochopiť, predvídať a riadiť najmä inkluzívnu a spravodlivú digitálnu transformáciu ropných, plynárenských a uhoľných ťažobných a dodávateľských spoločností? To je základná otázka, ktorú riešil projekt, ktorého súčasťou bol workshop 15.3.2023, ktorého sa zúčastnila Ľubica Černá,...

Nezávislé kresťanské odbory sa dňa 1.2.2024 v Bratislave zúčastnili odbornej diskusie na tému zamestnávania príslušníkov tretích krajín na Slovensku. Odborná diskusia bola realizovaná v rámci projektu spolufinancovaného EU „Podpora zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom sociálneho dialógu –Recruit4Tomorrow “.Zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov SR, NKOS, MPSVaR SR,...

V dňoch 8.-9. 12.2023 sa v poľskom Lubline uskutočnil seminár na tému Meniaci sa trh práce – výzvy pre profesionálnu aktiváciu skupín s menšími pracovnými príležitosťami: starší pracovníci, mladí ľudia, utečenci. Seminár organizoval EDS Fundacja Nowy Staw v spolupráci s EZA. Ľubica Černá vystúpila s...

Pri príležitosti osláv založenia občianskeho združenia Fórum života, ktoré nezištne pomáha tehotným mamičkám a nenarodeným bábätkám už 20 rokov, sme sa ako členovia v zastúpení NKOS zúčastnili tradičnej vianočnej kapustnice, ktorá sa každoročne koná v Bratislave.Príjemné adventné posedenie strávené na františkánskom námestí padlo presne na rovnaký dátum, 19. december,...

Firmy môžu odteraz využívať nové možnosti hodnotenia vzťahov na pracovisku a podmienok sociálneho dialógu vo firme. To umožňuje nový hodnotiaci nástroj s názvom: Ranking sociálneho dialógu na pracovisku. Ranking bol pripravený Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) v spolupráci s Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska (NKOS) a Konfederáciou Nórskych podnikov (NHO).Cieľom rankingu...

V dňoch 30.11. – 2.12. 2023 sa na Malte uskutočnil seminár EZA. Názov seminára bol: Adekvátna minimálna mzda – cesta vpred. Prednášajúci porovnávali situácii v rôznych krajinách EU. Každá krajina zvolila svoj spôsob určenia minimálnej mzdy. Niekde je to na dohode tripartity, inde majú k tomu zložité výpočty...

Projekt LEA, na ktorom sme pracovali od apríla 2022 do novembra 2023 sa ukončil. Nástroje a zdroje, ktoré sme vytvorili sú pripravené mať trvalý význam. Pozývame preto miestnych animátorov, profesionálov v odbore, pedagógov a všetkých záujemcov, aby preskúmali webovú stránku projektu na adrese  https://www.localenvironmentanimation.eu/. Pozývame vás...