Centrálna revízna komisia 

The Auditors:

PhDr. Zlatica Opartiová 

Mgr. Ladislav Fínik

Ing. Janka Majherová, PhD.