Centrálna revízna komisia

The Auditors:

PhDr. Zlatica Opartiová

Mgr. Ladislav Fínik

Ing. Janka Majherová, PhD.