Poradné komisie

Poradné komisie NKOS plnia konkrétne koordinačné, konzultatívne, organizačné alebo odborné úlohy.

Komisia pre BOZP pri ZPŠAV NKOS: zodpovedný Ivan Černý – odborový inšpektor.
Členovia komisie: Daniel Markovič (stratégia), Ladislav Fínik (zástupcovia zamestnancov pre BOZP), Radislav Kendera (GDPR), Agata Kubinová (e-bezpečnosť).

Komisia pre vnútorné záležitosti a koordinátor Platformy seniorov: zodpovedný Milan Martinák

Komisia pre sociálny dialóg: zodpovedná  Mária Briganová

Komisia pre rovnosť príležitostí: Ľubica Černá, zastupuje NKOS v Platforme pre rovnosť príležitostí (IPEO) v  EZA

Platforma mladých: Katarína Eliášová – koordinátorka

Dobrovoľníctvo: Tadeáš Šimunek