Poradné komisie NKOS

Poradné komisie NKOS plnia konkrétne koordinačné, konzultatívne, organizačné alebo odborné úlohy.

  1. Komisia pre BOZP pri ZPŠAV NKOS: zodpovedný Ivan Černý – odborový inšpektor. Členovia komisie – Radislav Kendera, Ladislav Fínik, Agáta Kubinová
  2. Koordinátor Platformy seniorov – Marián Mydlo,
  3. Komisia pre sociálny dialóg – Ján Šunderlík, Katarína Blanárová
  4. Komisia pre rovnosť príležitostí – Andrea Kadlubiaková
  5. Koordinácia Platforma mladých –  Katarína Eliášová
  6. Dobrovoľníctvo –  Noemi Šimunková
  7. Koordinátor pre EUROFEDOP – Agáta Kubinová
  8. Koordinátor pre WOW – Štefan Húšťava
  9. Komunikácia a marketing – Janka Majherová
  10. Komisia pre kultúru a náboženské otázky – Stanislav Brtoš