Kultúra a náboženstvo

  • Prezidentka NKOS Ľubica Černá sa pripojila k listu desiatok organizácií premiérovi SR so žiadosťou o zrušenie usmernení MZ SR k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti ku zmene biologického pohlavia. List v plnom znení nájdete na stránke Asociácie Za život a rodinu, ako aj na webe denníkov Postoj......

  • Aj tohtoročné (2022, roč. XX) dvojčíslo Rozhľadov po kultúre a umení, vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov, Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov a Zväzu kultúry NKOS, opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska i zahraničia. Cti ilustrovať číslo sa dostalo akademickej sochárke Emese Gábor z Maďarskej republiky.......

Fotogaléria: Púť chorých do Lúrd

Fotogaléria: Ples NKOS a FKI