Pri príležitosti osláv založenia občianskeho združenia Fórum života, ktoré nezištne pomáha tehotným mamičkám a nenarodeným bábätkám už 20 rokov, sme sa ako členovia v zastúpení NKOS zúčastnili tradičnej vianočnej kapustnice, ktorá sa každoročne koná v Bratislave.Príjemné adventné posedenie strávené na františkánskom námestí padlo presne na rovnaký dátum, 19. december,...

Člen Platformy mladých NKOS Bc. Tadeáš Šimunek sa stal majstrom v headise v kategórií začiatočníkov na Univerzite Komenského v Bratislave. Headis bol vynájdený v roku 2006 študentom Univerzity športu René Wegnerom zo Saarbrückenu. Nápad vznikol na prírodnom kúpalisku v Kaiserslauterne. Susediace futbalové ihrisko bolo obsadené, tak vzal...

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) realizuje v rokoch 2020 až 2022 celoeurópsku kampaň na zvýšenie povedomia o muskuloskeletálnych poruchách súvisiacich s prácou (MSD) a o význame ich prevencie.Cieľom je povzbudiť zamestnávateľov, pracovníkov a ďalšie zainteresované strany, aby spolupracovali na prevencii...

V dňoch 8. - 10. februára sa v portugalskom Lisabone uskutočnil seminár Svetovej organizácie pracujúcich (WOW), Krify a EZA na tému Jednota v diverzite a diverzita v jednote: diverzita požaduje rovnosť. Program začal večerou, kde sme sa zoznámili medzi sebou a prebrali súčasné spoločenské a sociálne témy. Samotný seminár...

„Nie je dobré byť človeku samému“ (Gn 2, 18). Slová odkazujúce na Boží projekt spoločenstva a rodiny zarezonovali na III. Prorodinnom fóre, ktoré sa uskutočnilo 16. decembra 2022 na pôde NR SR. Účastníci konferencie – domáci aj hostia z krajín ako Holandsko, Chorvátsko a Francúzsko – si mohli vypočuť...

Mladí ľudia sa po pandémii ocitli na trhu práce v ťažkej situácii. Chýbajúce prezenčné štúdium, obmedzená študijná prax, neistota v zamestnaní, málo podpory zo strany štátu. Postpandemické problémy i súčasnú situáciu na trhu práce sme hodnotili na Konferencii mladých 2022 v nemeckej obci Herzogenrath, neďaleko Aachenu. Zišlo sa nás vyše tridsať mladých ľudí z rôznych...

V rámci seminára „Situácia migrantov a utečencov na trhu práce vzhľadom na sociálne, hospodárske a politické zmeny v Európe“ sme absolvovali návštevu azylového centra v Nasutowe, osady neďaleko poľsko-ukrajinských hraníc. V súčasnosti nasutowský azylový dom poskytuje pomoc a ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny, ktorí migrovali pred...