Zaujímavé odkazy

Legislatíva

Zákonnik_práce

Zákon o kolektivnom vyjednavani

BOZP

Rodinná a sociálna politika

 

 

Sme členmi medzinárodných organizácií

 • Vzdelávacia internacionála EI-IE : EI-IE 
 • Európsky odborový výbor pre vzdelávanie: ETUCE/CSEE
 • Európske centrum pre otázky zamestnancov: EZA
 • Európske centrum pre otázky zamestancov EZA PLUS: (nemá webstránku) 
 • Svetová organizácia pracujúcich: WOW

 

Naši priatelia 

 • Kresťanské odbory v Belgicku - flámska učiteľská organizácia: COC
 • Krestanská odborová koalícia v Českej republike: KOK
 • Holandské kresťanské odbory: CNV
 • Litovské odbory práce: LDF
 • Krestan a praca, Česká republika: KAP
 • Fórum kresťanských inštitúcií FKI

 

Pripomienkujeme navrhované zákony

 

Pracujeme v súlade so sociálnym učením Cirkvi