OZ NKOS železnice

 
Sídlo: Tomášikova 56, 83103 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika
Predseda: Jozef Micsinai
IČO 36066281
Tomášikova 56, 83103 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika