OZ NKOS železnice

Sídlo: Tomášikova 56, 83103 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika

Predseda: Jozef Micsinai

IČO:
36066281