Staňte sa individuálnym členom NKOS.

Pretože NKOS poskytuje svojim členom :

  • správy a novinky z trhu práce
  • ochranu pri porušení ich práv
  • právne a pracovné poradenstvo
  • podporu v prípade ťažkej finančnej situácie a sociálnej tiesne
  • informácie o otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov zamestnancov
  • vzdelávacie aktivity, účasť na zahraničných seminároch.

Založte základnú organizáciu NKOS vo Vašom zamestnaní.

Pretože odborová organizácia pôsobiaca u zamestnávateľa je zástupcom všetkých zamestnancov a v ich mene vedie kolektívne vyjednávanie a uzatvára  kolektívnu zmluvu.

Prihláste základnú organizáciu do zväzu NKOS.

Pretože NKOS sú moderné odbory inšpirované kresťanskou sociálnou náukou.

Kontaktujte nás: centrum@nkos.sk