Predstavenstvo NKOS

Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. - prezidentka NKOS

Mgr. Mária Briganová - viceprezidentka NKOS

Milan Tóth st. - viceprezident NKOS
 

Ing. Mgr. Agáta Kubinová - členka za ZPŠaV NKOS

Ing. Radislav Kendera, PhD. - člen za ZPŠaV NKOS

PhDr. Kristína Huttová - členka za ZPŠaV NKOS

 

Milan Beregszászi - člen za OZ NKOS KOVO METAL

Zdenko Múdry - OZ NKOS KOVO METAL