Predstavenstvo NKOS (The Board of Directors NKOS)

Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. – prezidentka NKOS (president of NKOS)

 

Mgr. Mária Briganová,

Ing. Mgr. Agáta Kubinová 

PhDr. Kristína Huttová

Ing. Radislav Kendera, PhD.

Mgr. Katarína Blanárová

Ing. Janka Majherová, PhD.