Predstavenstvo NKOS (The Board of Directors NKOS)

Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. – prezidentka NKOS (president of NKOS)

 

Mgr. Mária Briganová, viceprezidentka NKOS  (Vice president of NKOS)

ďalší členovia (Further Members:)

Ing. Mgr. Agáta Kubinová 

PhDr. Kristína Huttová

Ing. Radislav Kendera, PhD.

Mgr. Katarína Markovičová, PhD.

Doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD