Predstavenstvo NKOS (The Board of Directors NKOS)

Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. – prezidentka NKOS (president of NKOS)

 

Ing. Radislav Kendera, PhD. viceprezident NKOS

Mgr. Mária Briganová, členka

Ing. Mgr. Agáta Kubinová, členka

PhDr. Kristína Huttová, členka

Mgr. Katarína Blanárová, členka

Ing. Janka Majherová, PhD., členka