Firmy môžu odteraz využívať nové možnosti hodnotenia vzťahov na pracovisku a podmienok sociálneho dialógu vo firme. To umožňuje nový hodnotiaci nástroj s názvom: Ranking sociálneho dialógu na pracovisku. Ranking bol pripravený Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) v spolupráci s Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska (NKOS) a Konfederáciou Nórskych podnikov (NHO).Cieľom rankingu...

Firmy môžu odteraz využívať nové možnosti hodnotenia vzťahov na pracovisku a podmienok sociálneho dialógu vo firme. To umožňuje nový hodnotiaci nástroj s názvom: Ranking sociálneho dialógu na pracovisku. Ranking bol pripravený Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) v spolupráci s Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska (NKOS) a Konfederáciou nórskych podnikov (NHO). Cieľom rankingu...

Cieľom projektu Social Corporate Participation Space je vytvoriť analytický nástroj na meranie a hodnotenie sociálneho dialógu a participácie v podnikoch na Slovensku na základe podobného nástroja implementovaného v Nórsku. Projekt podporený Nórskymi grantmi realizuje Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci s Konfederáciou nórskych podnikov a NKOS. Vo štvrtok 12. 1...