Orgány zväzu zvolené na mimoriadnom kongrese 9. septembra 2023

PREDSEDNÍCTVO

Ing. Radislav Kendera, PhD. –  Predseda ZPŠaV NKOS

Mgr. Daniel Markovič, PhD. – podpredseda (Katolícka univerzita v Ružomberku)

Mgr. Ľubomíra Šrámková (ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená)

Mgr. Ing. Ivan Černý (odborový inšpektor BOZP NKOS)

Mgr. Ing. Zuzana Mikulíková (Spojená škola sv. Jána Pavla II. Poprad)

Zuzana Švecová (CZŠ Žofie Bosniakovej Šurany)

Katarína Smeets Škvarková (Cirkevná spojená škola Dolný Kubín)

 

REVÍZNA KOMISIA

Mgr. Gabriela Dušová (Základná škola sv. Don Bosca v Topoľčanoch)

PaedDr. Andrea Kadlubiaková ( (ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená)

Ľudo Smeets