Oheň plápolá v očiach mladosti, ale svetlo vidíme v očiach starého človeka. (V.Hugo)

Dňa 13.12.2015 bola Predstavenstvom NKOS ustanovená Platforma seniorov, ktorej cieľom je podporovať aktívne zapájanie seniorov do odborárskych činností. Koordinátorom bol zvolený pán MIlan Martinák.

Platforma seniorov

Medzigeneračná spolupráca a solidarita, Praha, 21.-23.11.2014

17.12.2014 09:00
Pod týmto názvom sa konala medzinárodná konferecia Európskej únie seniorov (ESU) a Združenia kresťanských seniorov Českej republiky v Prahe, na ktorú boli pozvaní zo Slovenska zástupcovia NKOS a Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS Slovenska). Delegáciu zo Slovenska...