Zväz pracovníkov školstva a vedy NKOS

 

ZPŠaV NKOS je kresťanskou odborovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou a je v dobrovoľnom zväzku s inými kresťanskými odborovými zväzmi v odborovej centrále NKOS. Je nezávislý od politických strán, hnutí a akýchkoľvek iných subjektov. Je organizáciou, ktorej stredobodom pozornosti je človek a jeho dôstojný život v práci a v spoločnosti.

ZPŠaV NKOS víta spoluprácu každého kresťana a kresťanstvu nakloneného občana SR. Každý z Vás môže byť prínosom v  činnosti ZPŠaV, či už aktívnou prácou vo vedení odborov, svojimi dobrými radami na schôdzach, alebo aspoň svojím členstvom.

Neostávajme na okraji spoločnosti, ale snažme sa aktívne vnášať kresťanskú náuku i do verejného života, ako nás nabádal Svätý otec Ján Pavol II. V encyklike  „Laborum excercens” zdôrazňuje, že pracujúci majú právo združovať sa vo zväzkoch, ktoré majú za úlohu obranu životných záujmov zamestnancov a takéto zväzky sa nazývajú odbory.

 

STANOVY ZPŠaV NKOS

UNITE_Logo_final_ENG_colours_RGB