Dňa 28.5.2024 sa v priestoroch  Grand Hotel River Park Bratislava uskutočnila záverečná konferencia projektu AdultLearningROSK, ktorej organizátorom bola Republiková únia zamestnávateľov SR. Cieľom projektu je posilniť kapacity sociálnych partnerov v Rumunsku a na Slovensku, aby sa dokázali vyrovnať s meniacimi sa požiadavkami na zručnosti v...

Ako posilniť informovanosť, konzultácie a účasť zamestnancov s cieľom lepšie pochopiť, predvídať a riadiť najmä inkluzívnu a spravodlivú digitálnu transformáciu ropných, plynárenských a uhoľných ťažobných a dodávateľských spoločností? To je základná otázka, ktorú riešil projekt, ktorého súčasťou bol workshop 15.3.2023, ktorého sa zúčastnila Ľubica Černá,...

V dňoch 8.-9. 12.2023 sa v poľskom Lubline uskutočnil seminár na tému Meniaci sa trh práce – výzvy pre profesionálnu aktiváciu skupín s menšími pracovnými príležitosťami: starší pracovníci, mladí ľudia, utečenci. Seminár organizoval EDS Fundacja Nowy Staw v spolupráci s EZA. Ľubica Černá vystúpila s...

V dňoch 30.11. – 2.12. 2023 sa na Malte uskutočnil seminár EZA. Názov seminára bol: Adekvátna minimálna mzda – cesta vpred. Prednášajúci porovnávali situácii v rôznych krajinách EU. Každá krajina zvolila svoj spôsob určenia minimálnej mzdy. Niekde je to na dohode tripartity, inde majú k tomu zložité výpočty...

Chorvátske kultúrne družstvo NAPREDAK v spolupráci s EZA privítalo v dňoch 9.-11.11.2023 účastníkov na konferencií v Splite. Prítomní si vypočuli prednášky zamerané na praktické aspekty ochrany životného prostredia , využitie nových technológií a alternatívnych zdrojov energií. S príspevkom o možnostiach zabezpečenia lepších pracovných podmienok vystúpila...

Vľúdne jesenné počasie sprevádzalo účastníkov seminára pod označením KAP 05-04-23-SE v moravskom Velehrade v dňoch od 22. do 24. septembra 2023. Viac ako päťdesiatka prihlásených účastníkov z viacerých štátov v Európe si mohla vypočuť zaujímavé témy týkajúce sa digitálnej transformácie , nových foriem práce ako i prvé odvážne vniknutia do tém...

20.-22. apríla 2023 sa vo Viedni uskutočnilo stretnutie zástupcov európskych odborových organizácií. Témou konferencie KGZE bolo: Čím môžu odbory prispieť k budúcej životaschopnosti našej spoločnosti? Majú naše kresťanské sociálne hodnoty motivačný a inšpiratívny účinok? Na konferencií v diskusnom panely „Udržateľnosť na konkrétnych príkladoch" vystúpil...

V dňoch 27. - 28.1.2023 sa v horskom stredisku Bled v Slovinsku konal seminár ako vplýva digitalizácia na všetky oblasti ľudskej činnosti. Pandémia Covid-19 bola pre väčšinu ľudí prvou priamou skúsenosťou s prácou na diaľku občanov EÚ. Výhody a nevýhody tohto riešenia si vyskúšali zamestnávatelia aj...