Medzigeneračná spolupráca a solidarita, Praha, 21.-23.11.2014

Pod týmto názvom sa konala medzinárodná konferecia Európskej únie seniorov (ESU) a Združenia kresťanských seniorov Českej republiky v Prahe, na ktorú boli pozvaní zo Slovenska zástupcovia NKOS a Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS Slovenska). Delegáciu zo Slovenska tvorili: Ľubica Černá, ktorá prispela aj prednáškou pod názvom „Strieborná ekonomika“ (teda ekonomika, zameraná na ľudí so striebornými vlasmi). Ivan Černý, Milan Jagerovský, Katarína Eliašová, Edita Martináková, Milan Martinák a Miloš Nemeček (zo ZKS Slovenska). Organizačne konferenciu zabezpečila pani Lidmila Němcová, podpredsedníčka ESU. 

Na konferencii sa zdôrazňovalo, že základnou podmienkou medzigeneračnej spolupráce je sloboda. Východiskom nášho snaženia má byť desatoro Božích prikázaní, v ktorých sa prikazuje i „Cti otca svojho i matku svoju“. Bolo zdôraznené, že budúcnosť má korene v minulosti a to, čo seniori v živote zažili, majú odovzdávať mladšej generácii. Starnutie prirovnávajú niektorí k výstupu na kopec. Pri výstupe sa zadychčíme, ale je odtiaľ krásny výhľad. Myslí sa tým zrejme rozhľadenosť starších ľudí. Na konferencii vystúpili aj tí, ktorí žili v rokoch neslobody, v rokoch vojny a v dvoch totalitných režimoch, v časoch fašistickej  a komunistickej diktatúry. Boli to bývalí príslušníci PTP (pracovno-technických práporov), ktorí ako vtedy politicky nespoľahliví občania, museli pracovať v pracovných táboroch miesto vojenskej prezenčnej služby. Títo pripomenuli aj znemožňovanie vysokoškolského štúdia režimu nepohodlným ľuďom v časoch fašizmu, počas okupácie Čiech a  za komunistického režimu. Toto mladá generácia nepoznala a nezažila ani vojnu. Preto jej to treba pripomínať, ísť medzi mladých ľudí a  publikovať svoje skúsenosti z minulosti. Zdôrazňoval sa význam dobrých vzťahov v rodine. O starých ľudí sa majú v prvom rade postarať rodiny, nemožno sa spoliehať len na organizácie. V Taliansku pomáhajú riešiť problémy seniorov aj odbory.

V súčasnosti žije značná časť seniorov, ktorá nepotrebuje celodennú starostlivosť. Potrebujú však niekoho, kto by ich vytrhol z ich osamelosti, kto by sa s nimi aspoň poprechádzal, porozprával sa s nimi, išiel do divadla alebo aspoň lúštil krížovky. Keď starší seniori posedávajú doma, prichádza u nich k vonkajšej emigrácii, z čoho vzniká neistota a demotivácia. Osamelosť je príčinou rôznych chorôb, vzniká z toho depresia a následná demencia. Je potrebné zvýšiť ich kvalitu života. Starším seniorom robia starosti aj maličkosti a nevedia často čo podniknúť. Ľuďom treba dať vieru, aby prežili dôstojne svoj život až do smrti. Ak hovoríme o právach a povinnostiach, tak povinnosť majú i zamestnávatelia k svojim zamestnancom v preddôchodkovom veku. Nezastupiteľná je tiež úloha štátu, miest, obcí a agentúr nezávislých organizácií.

Konferencie sa zúčastnil aj pražský arcibiskup, kardinál Duka, ktorý pozval účastníkov konferencie na svätú omšu do katedrály sv. Víta, kde bol hlavným celebantom kardinál Meisner z Kolína nad Rýnom z Nermecka a bol na nej posvätený aj základový kameň z pražského kláštora Emauzy, pre mierové centrum v Osvienčine v Poľsku. Svätá omša sa konala pri príležitosti sviatku patrónky hudobníkov, svätej Cecílie.

(Spracoval Milan Martinák)