Ustanovenie platformy seniorov NKOS

Dňa 13.12.2015 bola Predstavenstvom NKOS ustanovená Platforma seniorov, ktorej cieľom je podporovať aktívne zapájanie seniorov do odborárskych činností. Koordinátorom bol zvolený pán MIlan Martinák.