Nové cesty- zavádzanie nových metód vo vzdelávaní

V dňoch 28.-30.6.2017 sa v  Herzogenrath (D) v priestoroch Nell-Breuning House uskutočnil metodický seminár, ktorý usporiadala EZA. V sieti EZA je hlavným zameraním vzdelávacích aktivít Európsky sociálny dialóg. Vzdelávanie plní štyri úlohy: prenos poznatkov, výmena skúseností, vytváranie sietí a zdieľanie spoločných poznatkov. Európske semináre sa vyznačujú kultúrnou rozmanitosťou, viacjazyčnosťou, ako aj rôznymi vzdelávacími potrebami a rozsahom skúseností. To sú faktory, ktoré sú rozhodujúce pre kvalitu vzdelávacích podujatí. Musia sa zohľadniť a vyžadujú si starostlivý výber a uplatňovanie vhodných a rýchlych metodických prístupov. Využívanie inovatívnych a aktivizujúcich metód, ktoré boli prezentované určite prispeje k zlepšeniu kvality seminárov. Seminára sa zúčasnili Ľubica Černá a Štefan Húšťava.

www.nbh.kibac.de/