20 rokov sociálneho dialógu

V dňoch 22.-.23.9.2017 v rumunskom Kluži sa uskutočnil medzinárodný seminár Sociálny dialóg v strednej a východnej Európe. 20 rokov po… Seminára sa zúčastnila Ľubica Černá, ktorá informovala účastníkov o legislatívnom rámci a o aktéroch sociálneho dialógu na národnej úrovni, definovala silné a slabé stránky, príležitosti, ohrozenia a nové výzvy sociálneho dialógu a úlohu sociálnych partnerov na národnej úrovni. Účastníci si mohli vypočuť charakteristiku stavu sociálneho dialógu a jeho vývoj v jednotlivých krajinách. Seminár organizoval IFES v spolupráci s EZA a zúčastnili sa na ňom odborári z Moldavska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Bulharska, Nemecka, Španielska, Srbska a Nemecka. Účastníci v rámci sociálneho programu si prezreli historické centrum Klužu a soľnú baňu Salina Turda. (Informuje Ľubica Černá)