Vzdelávanie, formácia a práca v ére digitálnej technológie

V dňoch 26. – 28. októbra 2017 sa konal v Bergame, v severnej časti Talianska semionár EZA – Fondazione Luigi Clerici, na tému „Vzdelávanie, formácia a práca v ére digitálnej technológie“. Za NKOS sa seminára zúčastnil Ľuboš Martinák. Seminár sa konal v sále rehoľných sestier sacramentíniek, ktoré vlastnia aj odbornú školu, vybavenú digitálnou technológiu, ktorú si mali možnosť účastníci semináre prezrieť.
Na seminári sa konštatovalo, že digitálna revolúcia urobila veľký skok v kvalite a stále akceleruje. Zmena, ktorá nastáva je  súčasne výzvou a príťažlivosťou. Počítačové zručnosti sú žiadané všade. Vplyvom digitalizácie vznikli aj nové hudobné technológie ( ako príklad bola uvedená La Scala v Miláne). Vzdelávanie nás sprevádza po celý náš život. Nové technológie nespôsobujú nezamestnanosť, ale iba inú zamestnanosť. Sme generáciou, ktorá má pomôcť mladým nielen poznať minulosť ale pripraviť ich aj na budúcnosť. Musíme si navyknúť na formovanie mladých iným spôsobom. Každých päť rokov sa niečo mení a nemožno ísť naspäť do školy, aby sme sa to naučili. Musíme absolvovať kurzy, ktoré nám pomôžu. V treťom tisícročí sa vedomosti získavajú hlavne mimo školy. Nové technológie môžu výrazne pomôcť odstrániť problémy postihnutých Nové technológie rozširujú priestory a činnosti, vyžadujú však neustále vzdelávanie vyučujúcich a produkujú viac tvorivosti ako reprodukcie. Citovaný bol aj Einsteinov výrok: „Logika vás privedie od A do B, ale predstavivosť všade“. Nové technológie podporujú vzdelávanie a pripravujú študentov na zamestnania, ktoré ešte neexistujú. Pod pojmom digitálne technológie vo vzdelávacom procese rozpoznávame: informačné aspekty a konštrukčné aspekty. Informačné aspekty sú zamerané na získavanie informácií. Konštrukčné aspekty – sú zamerané na tvorbu, objavovanie, konštruovanie (pomáhajú tvoriť, skúmať, objavovať, vyjadrovať, rásť…) (Spracoval: Ľuboš Martinák)