O nás

Zväz pracovníkov kultúry združuje zamestnancov a aktívne činných pracovníkov v oblasti kultúry – umenia, literatúry, médií, kultúrnych inštitúcií a cirkví. Je zameraný na prácu v oblasti špecifických duchovných, materiálnych, intelektuálnych a emocionálnych národných i regionálnych čŕt, ktoré charakterizujú Slovensko. Vychádza z hanusovského vnímania kultúry i kultúrnosti a jeho úlohou je zachovávať správny spôsob života, životný štýl, spoločenskú účelnosť, hodnotový systém, kreovanie identity, tradície, zvyky, vieru a zabezpečovať osobnú emancipáciu jednotlivca v našej spoločnosti. Zodpovedný za zväz: Radislav Kendera, Katolícka univerzita v Ružomberku. kontakt: centrum@nkos.sk