Ochrana práv zamestnancov škôl

Na zvýšenie právneho povedomia najmä samotných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj ostatných subjektov regionálneho školstva (riaditeľov, zriaďovateľov, zamestnancov školských úradov a pod.), návod na riešenie vzniknutých negatívnych prejavov správania a spôsoby, ako im predchádzať slúži Praktická príručka k ochrane práv pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorú vydalo MŠ, vedy, výskumu a športu v novembri 2015. Na stiahnutie www.minedu.sk/data/att/9125.pdf