Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre VS a ŠS 2018 a Nariadenie vlády SR 359/2017 Z.z.

Kolektívne zmluvy vyšsieho stupňa na stiahnutie: KZVS-SS_2018.pdf  KZVS-VS_2018.pdf

359/2017 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 13. decembra 2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na stiahnutie: ZZ_2017_359_20180101.pdf

Informuje Ľubica Černá