MOŽNOSTI PODPORY A ROZVOJA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA

Na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca sa prezidentka NKOS Ľubica Černá zúčastnila konferencie o možnostiach podpory a rozvoja malého a stredného podnikania. Konferencia sa konala dňa 12.2.2018 v hoteli Devín v Bratislave. Na konferencií boli prezentované konkrétne možnosti finanančných stimulov pre malých podnikateľov. V panelovej diskusií vystúpili Dr. Horst Heitz, Výkonný riaditeľ SME Europe, Janka Petocz, zástupkyňa Európskej komisie pre Investičný plán pre Európu, Jarmila Keller, zástupkyňa Európskej komisie pre financovanie malých a stredných podnikov a Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov. Informuje Ľubica Černá