Priemysel 4.0 a jeho vplyv na pracovný trh

V dňoch 8.-11.02. 2018 sa v poľskom meste Lublin uskutočnil seminár EZA na tému Priemysel 4.0 a jeho vplyv na pracovný trh. Na seminári sa zúčastnili zástupcovia odborových organizácií zo Slovenska, Poľska, Česka, Litvy, Rumunska, Španielska a Portugalska. Účastníkov seminára privítal viceprezident EZA Józef Mozolewski a predsedníčka EDS-FNS  Agata Dziubinska-Gawlik.

Na druhý deň sa všetci účastníci odviezli elektrickým autobusom do spoločnosti URSUS v Lubline, ktorá sa špecializuje na výrobu traktorov, poľnohospodárskych strojov, prívesov, trolejbusov, autobusov a osobných automobilov s elektrickým pohonom a technologických liniek na výrobu peliet a biomasy, kde mali možnosť zhliadnuť nielen hotové výrobky firmy, ale aj jej výrobné linky. Po návšteve spoločnosti URSUS sa účastníci seminára presunuli do vedecko-technologického parku v Lubline, kde absolvovali návštevu laboratórií a prezentáciu vozidla Renault Twizy na elektrický pohon.

Poobede už seminár pokračoval v konferenčnej miestnosti prednáškou renomovaného poľského sociológa Michala Drozdeka na tému: Nahradia ľudí v pracovnom procese roboti? Po jeho prednáške nasledoval diskusný panel na tému Prognózy pre európsky trh práce, na ktorom zástupcovia všetkých zúčastnených krajín opísali situáciu na trhu práce vo svojich domovských krajinách. Príspevok Milana Tótha na danú tému odprezentovala Zuzana Jánová.

V sobotu 10.02.2018 sa účastníci seminára najprv presunuli do terénu, kde absolvovali prehliadku ECOTECH-COMPLEXu v Lubline, čo je vlastne Analytické programové centrum pre pokročilé a ekologické technológie. Účastníkov po centre sprevádzal jeho riaditeľ Dr. Ing. Andrzej Stepniewski, ktorý prezentoval ich najväčšiu pýchu – magnetickú rezonanciu s permanentným magnetom so silou 7T (Tesla), ktorých existuje po celom svete asi 450. V centre sa využíva len na výskumné účely. Poobede seminár znovu pokračoval v konferenčnej miestnosti diskusnými panelmi na nasledujúce témy: Priemysel 4.0 – šance, hrozby a výzvy, Úloha pracovníka a jeho pozícia na počítačovo riadených a digitalizovaných pracoviskách, Práva zamestnanca v meniacom sa pracovnom prostredí a Vzdelávanie a odborná príprava – uspokojovanie požiadaviek meniaceho sa trhu práce.

Príspevky Milana Tótha na tému Priemysel 4.0 – šance, hrozby a výzvy a na tému Vzdelávanie a odborná príprava – uspokojovanie požiadaviek meniaceho sa trhu práce

odprezentovala Zuzana Jánová, pričom Milan Tóth a Zuzana Jánová boli spolu moderátormi diskusného panelu Úloha pracovníka a jeho pozícia na počítačovo riadených a digitalizovaných pracoviskách.

Nedeľa 11.02.2018 bola záverečným dňom seminára, kde účastníci absolvovali jeho vyhodnotenie a následne sa rozišli do svojich domovských krajín. Informuje:  Milan Toth, viceprezident NKOS