Pravidelné stretnutie vzdelávacej platformy EZA

Dňa 6.-10.7.2018 v o Wieliczke (PL) sa uskutočnilo pravidelné rokovanie vzdelávacej platformy EZA. NKOS na rokovaniach zastupuje Ľubica Černá. Témou pracovnej skupiny bol digitálny svet, výzva pre školy učiteľov a žiakov. Súčastný stav digitalizácie prezentovali kolegovia z Maďarska, Litvy, Portugalska a Holandska. Rokovali sme o možnostiach a konkrétnych príkladoch e-vzdelávania, digitalizácie a elektronizácie dokumentov (žiacke knižky, triedne knihy , pedagogická dokumentácia a pod.) Osobitne najdôležitejšiu témou diskusie bola ochrana osobných údajov žiakov a učiteľov. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny bude v decembri 2018. Informuje Ľubica Černá