Príležitosti a riziká digitálneho pracovného prostredia pre ženy

V spolupráci s EZA a Platformou pre príležitostí žien a mužov IPEO sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie 14.9.2018 na tému Príležitosti a riziká digitálneho pracovného prostredia pre ženy, ktoré sa konalo v talianskom Brixene. 
Technologický pokrok a digitalizácia všetkých relevantných procesov a informácií o výrobných a servisných procesoch pôsobia ako veľké inovačné faktory: nové zamestnania sa neustále vytvárajú, zatiaľ čo iné sa miznú. Nahradenie pracovnej sily strojovým zariadením sa zrýchľuje, ak umožňuje úsporu nákladov a zvýšenie produktivity. Integrované výrobné procesy, veľké údaje (big data) a robotika sú kľúčovými konceptmi ďalšej zásadnej zmeny v pracovnej spoločnosti. Táto zmena predstavuje nové výzvy aj pre odborové združenia, pretože štrukturálne zmeny vo svete práce menia aj pracovné podmienky, sprevádzané zmenami pracovnej legislatívy a sociálnej ochrany. Pohľad na túto zmenu z rodového hľadiska je cieľom podujatia IPEO. Je to príležitosť zakotviť uplatňovanie rodového hľadiska v procese digitalizácie sveta práce hneď od začiatku, a tým lepšie zakotviť záujmy žien v agende odborov. Stretnutia sa zúčastnila Ľubica Černá. Viac infomácií:www.afb.bz/afb_de/veranstaltungen/symposium/index.html

(Informuje Ľubica Černá)