Mladí ľudia vstupujú na trh práce

V dňoch 21.9.2018 až 24.9.2018 sa v rumunsko kúpeľnom meste Baile Felix uskutočnil medzinárodný seminár podporený EZA a realizovaný CSDR. Na seminári prezentovali jednotliví účastníci súčasný stav v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí, stav duálneho a odborného vzdelávania. Ľubica Černá prezentovala implementáciu duálneho vzdelávania v rámci národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. Prítomných zaujímal aké benefity majú jednotlivé subjekty pri realizáciu duálneho vzdelávania. Jedná sa najmä zavedenie priamych platieb pre firmy, ktoré poskytujú praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. O duálnom vzdelávaní viac: www.dualnysystem.sk/

Informuje Ľubica Černá