Millennials at Work

Dňa 24.-25. septembra 2018 sa v bulharskej Sofii v malebnom Park hoteli Moskva uskutočnila mládežnícka konferencia pod záštitou mládežníckej platformy EZA. Ústrednou témou konferencie bolo ako nájsť spôsob na získanie mladých do radov odborových organizácií. Mladí z celej Európy hľadali počas interaktívnych prednášok a zaujímavých workshopov kľuč k zaujatiu ich rovesníkov. V závere konferencie sa vybralo pár zaujímavých moderných a konštruktívnych návrhov s ktorými by chcela mládežnícka platforma reálne pracovať. (Informuje Filip Černý, účastník)