Pôsobenie digitálneho sveta na život zamestnancov a ich rodín. Sociálno-etická úvaha

Na Velehrade sa v dňoch 28. – 30. 9. 2018 uskutočnil seminár hnutia KAP a EZA. Seminár zahájil  Ing. Jiří Konečný, predseda KAP, zástupca EZA.

Úvodnú prednášku odprezentoval  Dr. Paul Röttig, Universität Wien: Digitálna  pridaná hodnota v rodine. Tyrania tradície alebo prelom do budúcnosti?

Venoval sa problematike, čo spôsobí digitalizácia v rodine, v rodinných vzťahoch. Digitalizácia – určitá zmena sveta. Aké sú možnosti a výzvy do budúcnosti. Zaspomínal na staré dobré časy. Úvodom prednášky vychádzal z biblie  (Gen 1, 27) Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Čo teraz prebieha, zmanipulovanie človeka? Slobodná vôľa  človeka je najväčší Boží dar, prináša  to so sebou ale aj najväčšie riziko (myslím si len ja, že je to geniálny Boží skutok, lebo človek môže slobodne robiť dobré veci, ale aj zlé. Ale je povinný za všetko zodpovedať). Bez slobodnej vôle a zodpovednosti, by bol človek obyčajným živým strojom, alebo zmanipulovaným zvieraťom.

Čo je to  digitalizácia – zmena analógových informácií na digitálnu formu. Napr.: e-mail, internet banking, e- učtovníctvo, digitálne hry, …  Sme na prahu 4.0 priemyselnej industrializácie, čiže cyber-fyzikálnych systémov. Čo vlastne my dnes chápeme pod pojmom rodina? Muž, žena a deti, muž a žena, žena a žena (a deti), muž a muž (a deti), veľká família, rôznorodosť, gender, … a to biologicky, spoločensky, právne, eticky, nábožensky, …?  Za čo by boli schopní niektorí  obetovať jeden prst: smartfón, jeden z 5 zmyslov čuch, cestovanie, sex, alkohol,. Výhody nebudem menovať, lebo všetci to využívame. Veľmi vážne sú, ale nevýhody: ovplyvniteľnosť, kontrola (vonkajšia aj vnútorná), menej osobnej slovnej komunikácie. Potom spomenul vývoj digitalizácie v Rakúsku, ale to prebieha  podobne aj u nás. Digitalizácia najmä u detí (smartfóny, mobily, laptopy…) vedie k sebeckosti. Vyžaduje to dôkladnú kontrolu a vážne rozlišovať medzi MUSÍ a MAŤ POVINNOSŤ. Niektoré internetové stránky sú veľmi nebezpečné pre deti. Existujú SW programy pre rodičovskú kontrolu. Závislosť na PC, hrách, gamming, je oficiálne uznávaná choroba cez WHO. Nemal by byť PC, TV v detských izbách, má to negatívny vplyv na dieťa. Do 3 rokov dieťaťa  žiaden TV, po 3 rokoch maximálne 1 hodinu len detské programy. Staršie deti pod kontrolou a dohodou rodičov. TV nie je žiadna náhrada za venovanie sa deťom.  Napr. v Číne plánujú časový limit na online hry.  PC monitor vraj spôsobuje krátkozrakosť u detí. V Rakúsku 4,9 miliónov ľudí využíva online a offline hry. Sú technológie, ktoré spájajú mozog človeka s počítačmi. Môže to spôsobiť genetické zmeny pre nasledujúce generácie. Mal tam jeden zaujímavý titulok: Nie všetko, čo sa môže urobiť, má sa aj urobiť. 

Záverom stručne zhrnul: Ale viac komputerizácie, digitalizácie sa nerovná viac vzdelania. Najprv rozmýšľať a až potom digitalizovať. 

Ing. Jan Hlaváček, síťový administrátor, Slavkov: Technické zabezpečení komunikačních zařízení a bezpečné chování jejich uživatelů v digitálním prostředí.

Zdôraznil opatrnosť hlavne pri zadávaní vlastných hesiel a nepoužívať veľmi jednoduché ľahko dekódovateľné heslá. Nepoužívať to isté heslo pre internetbanking ako pre bežnú komunikáciu.

Dr. h.c. Roswitha Gottbehüt, místopředsedkyně CDA (Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands) Rheinland-Pfalz, Německo: Digitalizace – hlas mladých zamestnancov a mladých zamestnavateľov.

Zamerala sa na výhody digitalizácie: dovolenky, posuvný pracovný čas, práca z domu. V modernom podniku všetko prebieha cez IT. Treba si všimnúť, čo stojí zisk v takomto podniku.

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, Karlova univerzita Praha, Fakulta sociálních věd: Digitální revoluce a proměna lidských srdcí. (Homo sapiens: člověk racionální, člověk spravedlivý).

Veľmi zaujímavú a hodnotnú prednášku Prof. Mlčocha predniesol páter Müller. Prednáška poukazuje na problém človeka a techniky a najmä digitalizácie. Človek bez Boha chce brať svoj osud do vlastných rúk „myslí si že nato má“.  Ale človek bez Boha, ktorý je Láska, nemá na to , aby spasil sám seba.

Síce digitalizácia zahŕňa niekoľko vedných oborov: IT, technická kybernetika automatizácia, robotizácia a umelá inteligencia.  Umelá inteligencia je odvodená od prirodzenej. Umelá inteligencia je  výtvorom človeka. Kto je to ale človek? Čím je definovanýlen svojou inteligenciou? V židovsko-kresťanskej kultúre  je človek „obrazom Božím“, imago Dei. Ak je však Boh najprv Láska a až potom Rozum, potom aj jeho obraz by tomu mal odpovedať. Imago Dei je totiž  „po páde“ tvorom s porušenou prirodzenosťou. A jeho rozum odpútaný od Ducha Stvoriteľa, je pokúšaný sám sa postaviť na miesto Boha: s jeho atribútmi vševednosti a všemohúcnosti. Cesta po tejto civilizačnej koľaji však teraz po tisíc  rokoch nabrala na rýchlosti. Occidentálna racionalita: a ekonomický kalkul. Ekonómiou náboženstva sa človek snaží robiť  „ekonomický biznis“ so samotným Bohom. Takáto škola však kalkuluje i s ľudskou porušenosťou a definuje aj racionálneho zločinca: i vražda a potrat sa môžu ekonomicky „vyplatiť“. Inteligencia nerušeného človeka ekonomického ovšem nemôže nemať konzekvencie i pre ním stvorenú inteligentnú bytosť. Ďalej rozoberá človeka nedokonalej racionality a narušenej prirodzenosti, Robota dokonale racionálneho a slepo poslušného. Venuje sa aj zosilňujúcemu efekt  globalizácie, čo stále viacej rozdeľuje na trhom vyvolených a zavrhnutých. Na prvom mieste musí byť Boh(Láska) a potom Rozum. Odporca-Pokušiteľ je najprv Nenávisť a potom vychytralosť.

Za medzinárodným terorizmom sa zdá byť medzináboženský konflikt medzi dvomi „obrazmi  Boha“. Ani dnes nejde o konflikt kresťanstva a mohamedánstva, ale o moc a o peniaze. (Len môj názor: Boj slobodomurárov o svetovládu). Treba sa vrátiť k ekonómii milosrdenstva, nezištnosti a spoločného dobra. Poznanie vedie k domýšlavosti, namyslenosti, Láska však buduje. Digitalizácia našej doby prichádza s inováciou „malých“ atómových bômb, ktorých ničivá sila je vopred navigovaná na vopred  dobre vybraný cieľ. „Chytrá“ atómová  bomba by vraj mohla vyhrať jadrovú vojnu a tým ju urobiť reálnou. Víťaz potom berie všetko a jeho svetovládu už nik neohrozí. Racionalita takého uvažovania je v tomto prípade čírym šialenstvom. Ovšem takéto „zadanie“ na tom pracovať už je vraj na svete.

Poznanie, ktoré nie je podriadené Láske, v sebe skrýva potenciál ničenia. Rozum bez viery je slepý. Len Boh Láska buduje, a človeku spravodlivému je daný ten skvelý dar zúčastniť sa na stvoriteľskom diele Božom.

V panelovej diskusii  mala veľmi zaujímavý príspevok o duálnom vzdelávanií Ľubica Černá. Seminár ukončil Ing. Jiří Konečný, predseda KAP a Mgr. Petr Koutný

Vidieť, že závery Dr. Röttig a Prof. Mlčocha veľmi dobre korešpondujú. Myslím si, že bezhlavá umelá inteligencia je určitý zásah do Božieho stvoriteľského diela. Digitalizácia a umelá inteligencia by si zaslúžila seminár cez nejaký projekt.  Navrhoval som to našej Prezidentke, Doc. Černej.

Informuje Štefan Húšťava