Zasadnutie vzdelávacej platformy EZA v Gdansku

V dňoch 30.11.2018 – 2.12.2018 sa uskutočnilo pravidelné stretnutie členov vzdelávacej platformy EZA v Gdaňsku. Diskutovanou témou bolo: Učitelia 50+ – veková diverzita v škole. Catalina Bonciu (Cartel Alfa BG) a Elena Nalbantowa (Podkrepa BG) prezentovali pohľad odborových organizácií na tému Učitelia 50+ v čase výziev vyplývajúcich z všadeprítomného digitálneho sveta. Diederik Brink (CNV NL) referoval o zabezpečení zamestnania učiteľov vo veku 50 a viac rokov a o ukončení profesionálnej kariéry. Ľubica Černá (NKOS SK) informovala o potrebe nových kompetencií a zručností pre učiteľov 50+. Zdôraznila najmä nasledovné:

Vekové predsudky majú vážne negatívne dopady na samotných starších ľudí, na našu pracovnú silu,  našu národnú ekonomiku, na občiansku spoločnosť a na kvalitu našich komunitných vzťahov. veková diskriminácia je závažná a rozšírená, často porušuje základné ľudské práva tých, ktorí sú jej cieľmi. Dúfame, že učitelia budú súčasťou silných skupín zainteresovaných strán, ktorí zmenia pohľad na vek a starnutie. Musíme zmeniť spôsob, akým sa vidí vek a starnutie; nie ako záťaž alebo strašná nevyhnutnosť, ale jednoducho ako ďalšia etapa v živote, bohatá svojimi vlastnými príležitosťami pre podniky, pre komunity, pre vzdelávanie a pre starších učiteľov samotných. Jednou z najväčších príležitostí, ktoré máme v boji proti diskriminácii na základe veku, je formovať chápanie budúcich generácií, aby sa prekonala rozšírená apatia a pocit, že na tom nezáleží.

(informuje Ľubica Černá)