Odborové organizácie vo verejnej správe

Míting EUROFEDOPU sa uskutočnil vo Viedeni dňa 29.3.2019. Otvorenie a privítanie urobili Fritz Neugebauer prezident EUEOFEDOP-u a Hans Freiler predseda Odborového zväzu GÖD/FCG Austria.

Stručnú a zaujímavú prednášku mala pani Alžbeta Broszová zo SLOVES-u Slovákia. Zamerala sa na 3 témy: BOZP a jeho vplyv na obyvateľstvo, stres na pracovisku a bezpečnosť a zdravie pri digitalizácii.

Problematika nebola podrobne analyzovaná, skôr hľadajú expertov na túto problematiku a čakajú na návrhy. Čiastočne informovala o príprave  konferencie ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU, ktorá bude 13 – 15. 6. 2019  v Bratislave. Pozvánky vraj budú asi o mesiac.

Prednášku mal pán LUC Jolie  z Belgicka. Celá konferencia sa niesla v duchu problematiky spojovania obcí, miest a regiónov a uvádzal to na príklade mesta Aalter a Knessel (asi po 30 tis. Obyvateľov). Malo by to vraj byť ako budovanie nového mesta, novým vedením a okolím, pokračovať v dobrom zo starého, nový spôsob volieb, nová legislatíva. K problematike Valónov a Flámov pridal ďalší problém „príspevok“ Nemcov žijúcich v Belgicku.

Ako všade vo fúzii  najväčší problém je kto bude starostom, primátorom.

Informuje Štefan Húšťava, účastník