Diskusné stretnutie o návrate zdravotne znevýhodnených do práce

Dňa 4.6.2019 v Bratislave sa konalo diskusné stretnutie zainteresovaných v projekte „Vyjednávanie o návrate do práce vo veku demografických zmien prostredníctvom priemyselných vzťahov (REWIR)“ , ktorý spája výskum v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu s odbornými znalosťami v oblasti zdravia pri práci, politiky návratu do práce a základných cieľov stratégie Európa 2020. REWIR si kladie za cieľ preskúmať úlohu, ktorú zohrávajú priemyselné vzťahy pri rozširovaní účasti občanov EÚ na trhu práce prostredníctvom udržania a integrácie práce po vystavení chronickým podmienkam na úrovni EÚ, na vnútroštátnej úrovni a na úrovni spoločnosti. na pozadí demografických a technologických zmien. Stretnutie usporiadal Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) a za NKOS sa ho zúčastnila  Ľubica Černá.