Ženy, ktoré vychovali deti pôjdu do dôchodku skôr

Dňa 1. júla 2019 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ide o malú novelu s veľkými dôsledkami. Najzásadnejšia je ale zmena v odseku 3 článku 39 podľa ktorého „Vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe o:

  1. šesť mesiacov, ak vychovala jedno dieťa,
  2. dvanásť mesiacov, ak vychovala dve deti,
  3. osemnásť mesiacov, ak vychovala tri a viac detí.