Sociálny dialóg dnes a zajtra

V dňoch 2.-3.2.2017 vo Varšave sa uskutočnil medzinárodný seminár, ktorý organizovala v spolupráci s EZA Solidarnošč. Témou seminára bolo zhodnotenie vývoja a posilnenia štruktúr sociálneho dialógu na národnej a Európskej úrovni. Prvý deň diskusia poukázala najmä na stav sociálneho dialógu v Bulharsku, Rakúsku a v Poľsku. Seminára sa zúčastnili aj odborári z VOST z Ukrajiny, ktorí upozornili na problém nelegálneho zamestnávania Ukrajincov v Poľsku a s tým spojenou sivou ekonomikou. Druhý deň vystúpil predseda Senátu Stanislaw Karczewski. Diskusia pokračovala o problémoch a ich riešania v oblasti kolektívneho vyjednávania v Portugalsku a Litvy. NKOS zastupovala Ľubica Černá. (Informuje Ľubica Černá)