Nezávislé kresťanské odbory sa dňa 1.2.2024 v Bratislave zúčastnili odbornej diskusie na tému zamestnávania príslušníkov tretích krajín na Slovensku. Odborná diskusia bola realizovaná v rámci projektu spolufinancovaného EU „Podpora zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom sociálneho dialógu –Recruit4Tomorrow “.Zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov SR, NKOS, MPSVaR SR,...