Spoločný digitálny trh práce a zmena práce. Aký to bude mať dopad na zamestnancov, zamestnávateľov a odborové organizácie?

Seminár sa konal na Malte v dňoch 8.-10.2.2017 pod záštitou Krifa, WOW a EZA. Zahájil ho pán Søren Fibiger Olesen, President Kristelig Fagbevægelse – Krifa (Denmark) a zástupca Malty pán Josef Vella.

Z jednotlivých referátov vyplývajú nasledujúce návrhy a otázky:

 • Treba reštartovať EU nie na národných štátoch, ale ako celok.
 • Transformovať národné ekonomiky na jednotnú európsku, ako majú nato reagovať odbory?  Nebolo to zodpovedané.
 • Očakáva sa vytvorenie otvorenej spoločnosti a liberalizácia pracovného trhu.
 • Digitálna technológia + IKT  ovládne všetko, evidenciu o práci, vzťah zamestnanec a zamestnávateľ, organizácia práce. Malo by to mať pozitívny vplyv na zamestnanie, ale spôsobí to zmenu zloženia zamestnaných. Zvýšené požiadavky na vyššie kvalifikovaných pracovníkov a znížená na menej kvalifikovaných. Môže dôjsť k polarizácii zamestnanie verzus mzda. 
 • Produktivita, by sa mala zvýšiť pomocou IKT
 • Môže vzniknúť problém manažovania kolektívnych zmlúv:  vzťah medzi zamestnávateľom – odbormi – zamestnancami.
 • Digitalizácia polarizuje pracovný trh – viac vzdelaných v informatike a s vyšším vzdelaním a menej nižšie kvalifikovaných pracovníkov.
 • Digitalizácia prináša viac pracovných možností, ale aj výziev.

Vo štvrtok popoludní bol workshopy o digitalizácii a robotizácii ako výzva na agilitu zamestnania. Vystúpil som aktívne do diskusie, že mnohí naši mladí šikovní ľudia, ktorí sa dobre uplatnili cez IKT na západe môžu pri návrate byť veľmi užitoční vo svojej domácej krajine. Dokonca, že takmer všetky vlády strednej a východnej Európy (SK, H, CZ, PL) vytvárajú špeciálny fond na podporu vracajúcich sa pracovníkov do domácej krajiny. V piatok potom bolo vyhodnotenie workshopu a Bjor van Heusden medzi inými poukázal aj na vystúpenie účastníka NKOS-u Slovakia v diskusii.

Záverom ešte Mr. Søren Fibiger Olesen, President Krifa (Denmark) zhrnul jednotlivé body do nasledujúcich bodov s názvom:

 Akú úlohu majú hrať odbory pri digitalizácii pracovného trhu?

 • Pozitívny postoj a aktívna účasť vo vývoji
 • Technológia musí slúžiť človeku, podporiť dobrý život a uspokojenie v práci
 • Regulácia je nutná – rovnováha (harmónia) – zákonodarstvo – kolektívne vyjednávanie
 • Preškolenie  a školenie je nutné. Zodpovednosť: Štát, zamestnávateľ, zamestnaný
 • Informácia o vývoji a dôležitosť schopnosti zamestnať sa.
 • Informácia o zabezpečení sociálnej spravodlivosti (minimálna mzda – zdieľanie práce)
 • Minimálne štandardy – EU a národné úrovne –sociálne piliere
 • Účasť pri rozhodovaní
 • Ochrana údajov

Správu napísal účastník seminára: Štefan Húšťava.