Konferencia KGZE v Tirane

Na 29. konferencii o odborovej spolupráci v Európe, ktorá sa konala v Tirane od 18. do 21. mája 2017, účastníci diskutovali o tom, či a ako “DIGITALNÝ VEK” zmení spôsob života a práce. Rôzne vynikajúce príspevky a prezentácie konštatovali, že sme  uprostred digitálnej zmeny.
Aké sú oblasti činnosti na európskej úrovni?

  1. Práca bude naďalej zohrávať významnú úlohu v živote každého človeka a spoločnosti.
  2. Aj keď je pravdepodobné, že pracovné miesta budú v budúcnosti klesať, existuje veľa oblastí, kde by sa mohli vytvoriť nové pracovné miesta, napríklad: zelené pracovné miesta, inteligentné mestá, zdravotníctvo,  mobilita (vývoj automobilov s vlastným pohonom), softvér  a hardvér, potravinársky priemysel, národná obrana, informačné a komunikačné technológie a iné.

OBLASŤ VZDELÁVANIA: Je potrebné nové a úplne odlišné vzdelávanie pre naše deti a celoživotné vzdelávanie pre všetkých.
OBLASŤ OPATRENIA INFRAŠTRUKTÚRY: Dôsledným rozširovaním liniek (širokopásmové pripojenie, vlákno …) je potrebné umožniť všetkým ľuďom prístup k rýchlemu a otvorenému internetu.
OBLASŤ SOFTVÉRU: Zabezpečiť voľný prístup ku všetkým programom cez internet (open source) ako oblasť činnosti pre budúcu odborovú organizáciu (CYBER – TRADE – UNION). Digitalizácia nie je len vnímaná ako hrozba a kríza, ale aj ako príležitosť na lepšie a rýchlejšie prenosy obsahu a na posilnenie nových členov.
Kladieme si otázku: Môžeme ďalej rozvíjať európsky sociálny model digitalizáciou?

  1. Digitálny a spoločenský nesmú byť v protirečení.
  2. Odbory musia využívať možnosti “modernej komunikácie”!
  3. Odbory musia zaujať pohotovosť “rýchlej zmeny”, ktorá prebieha, a v ktorej vidieť túto zmenu ako príležitosť.
  4. Nové formy vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ako aj medzi vládami a sociálnymi partnermi ponúkajú aj nové možnosti dialógu.
  5. “Sociálny dialóg” potrebuje svoje pravidlá. Tu nebudeme popierať všetky predchádzajúce kultúrne hodnoty, ale do verejnej diskusie zahrnieme aj etické hodnoty, pretože aj v technologickom pokroku  musí byť ČLOVEK na prvom mieste.

Účastníci KGZE v Tirane sa jasne zaviazali, že v budúcnosti bude potrebný sociálny a ekologický rámec na rozvoj globálnej “ekosociálnej trhovej ekonomiky”. Podľa nášho českého ekonóma a autora knihy, Tomáša Sedláčka, naša dnešná forma podnikania sa dostala do “pasce matematiky” – nákladnej pasce. Preto musíme rozvíjať naše hospodárstvo, aby mohol malo dobrý život čo najväčší počet ľudí.

Koncepcia založená na princípoch právneho štátu, slobode a demokracii, ktorá sa v priebehu desaťročí od druhej svetovej vojny neustále rozvíja v Európe, nesmie byť obmedzovaná, ale musí sa ďalej rozvíjať v kontexte celosvetovej hospodárskej súťaže. Skvelé príspevky a správy o krajinách v tejto KGZE v Tirane povzbudzujú účastníkov k tomu, aby digitalizáciu predstavili ako príležitosť a posunuli sa smerom k  budúcnosti s doplnením našich kresťanských hodnôt a nevyhnutným prepojením medzi pokrokom a etikou!  Konferencie sa zúčastnili  členky ZVPaŠ NKOS Ľubomíra Šrámková a Andrea Kadlubiaková, ktoré zastupovali NKOS.  Do budúcna sa tešíme na ďalšie zaujímavé témy dôležité pre náš život, budúcnosť a spoluprácu.