Ako organizovať profesionálne prostredie v duchu sociálnej spravodlivosti a sociálnej súdržnosti

V dňoch 14.-16.6.2017 sa v Siegburg/Bonn (DE) sa uskutočnil seminár na tému “Ako organizovať profesionálne prostredie v duchu sociálnej spravodlivosti a sociálnej súdržnosti” organizovaný Katolíckym sociálnym inštitútom v Siegburgu. Tento seminár mal byť prípravou na nadchádzajúci Európsky sociálny týždeň a tiež mal prispieť k ďalšiemu šíreniu poznatkov a rozvoju diskusií o inovatívnych stratégiách sociálnej politiky. Organizátori semináru pripravili zaujímavé prednášky na témy sociálnej nerovnosti, sociálnej súdržnosti a sociálnej ochrane vo vzťahu zamestnávateľ a zamenstnanec. Účastníci sa vyjadrovali k sociálnej situácii v jednotlivých krajinách. Na záver účastníci zhrnuli svoje pripomienky, podnety a vízie k danej téme. Za NKOS sa semináru zúčastnil Artur König (ZPŠaV NKOS).