Meniaca sa realita vo svete práce – transformácia sociálnych rizík a sociálnych potrieb

Počas dní 25. až 27 mája 2017 sa v litovskom Vilniuse konal medzinárodný odborný seminár Changing Realities in the World of Work: Transformation of Social Risks and Needs (Meniaca sa realita vo svete práce – transformácia sociálnych rizík a sociálnych potrieb). Seminár organizovali EZA a Litovská federácia práce, s ktorou NKOS dlhodobo spolupracuje. Ústrednými témami seminára boli vplyv nových technológií na trh práce v Európskej únii, nové formy zamestnávania a situácia ťažko integrovateľných osôb na trhu práce. Účastníci seminára pochádzali z Litvy, Cypru, Lotyšska, Estónska, Slovenska, Portugalska, Španielska, Rumunska, Srbska a Poľska. Seminára sa aktívne zúčastnili dvaja delegáti NKOS ZPŠaV zo Slovenska. Informuje Daniel Markovič.