Mladí na trhu práce

V dňoch 26.-28.6.2017 sa v Gdansku (PL) sa uskutočnil workshop na tému “Mladí na trhu práce” organizovaný poľskou odborovou organizáciou Solidarnosc. Workshop bol zameraný na mladých ľudí na pracovnom trhu, ich súčasnej situácii a ich potrebám. Organizátori workshopu pripavili prácu v skupinách v snahe zmapovať európsky trh práce a jeho vplyv na súčasných mladých ľudí. Ďalej boli pripravené viaceré panelové diskusie na rôzne témy, ako je vzdelávací systém, sociálny dialóg, program zamestnanosti zameraný na mladých ľudí. Medzi diskutujúcimi boli prítomní aj Viktoria Nagy, viceprezidentka ETUC výboru pre mládež, a Tamas Varnai, expert pre zamestnanosť mladých z Európskej komisie. Za NKOS vystúpil s príspevkom viceprezident NKOS Milan Tóth. Informuje: Artur König.

Mladí na trhu práce.docx