Posilnenie sociálneho dialógu – formovanie európskej integrácie

V dňoch 29.-30.6.2017 sa konal v rámci špeciálneho projektu odboroých organizácií v krajinách západného Balkánu, v Budapešti seminár MOSZ a EZA. Seminára sa zúčastnili odborári z Maďarska, Rumunska, Srbska, Macedónska a Slovenska. Prítomní delegáti diskutovali o problémoch týkajúcich sa pracovných podmienok, dodržiavania pracovného práva, o zamestnávaní cudzincov z Balkánu v krajinách V4. Za NKOS sa seminára zúčastnili Viliam Černý a Gabriel Hajas. Vystúpili s príspevkom legálneho a nelegálneho zamestnávania zamestnancov zo Srbska v automobilovom priemysle. Informuje Viliam Černý.