Na Velehrade o digitalizácií práce

V dňoch 8.-10. 9.2017 sa uskutočnil seminár hnutia Krestaň a práca (ČR) na tému digitalizácie práce a Priemyslu 4.0. Seminára sa zúčastnilo 8 účastníkov OZ NKOS KOVO METAL a 6 účastníkov ZPŠaV NKOS. Na seminári vystúpila Ľubica Černá a účastníkov oboznámila s aktuálnymi problémami v slovenskom školstve a Milan Tóth j. diskutoval o súčasnom stave digitalizácie a zavádzania nových trendov v priemysle. (Informuje Ľubica Černá)

Viac na: hkap.cz/2017/06/29/seminar-velehrad-digitalni-svet-prace-prumysl-4-0/#more-90